Crowdfunding Schoolbibliotheek: de manier om uw schoolbibliotheek te financieren!

Hieronder geven wij u inzicht hoe u op eenvoudige manier geld kunt verkrijgen voor de inrichting van uw schoolbibliotheek. U leest ook hoe u uw schoolbibliotheek zo optimaal mogelijk kunt laten opzetten of herinrichten. Daarnaast vertellen we wat de rol van Kinderboekhandel Madelief hierin is.

Hoe werkt crowdfunding?

Kinderboekhandel Madelief gaat voor u aan het werk om geld te verwerven voor uw schoolbibliotheek waarbij school, ouders en Kinderboekhandel Madelief samenwerken. Via de op te richten Stichting Schoolbibliotheek van uw School komt geld vrij voor de aanschaf van goede kinderboeken die nodig zijn om een uitdagende schoolbibliotheek op te zetten. Ook de jaarlijkse professionele check en update van uw boekencollectie wordt betaald met geld uit de stichting. Dit geld wordt bijeengebracht door school, ouders en Kinderboekhandel Madelief. De ouders kunnen (vrijblijvend) hun eenmalige bijdrage leveren aan de Stichting. Omdat het hier over crowdfunding gaat, behouden ouders het recht hun inleg terug te vorderen, op het moment dat het kind de school verlaat.

Interesse? Lees hier meer:

Wat doet Kinderboekhandel Madelief voor de school?

Stichting Schoolbibliotheek van uw School

Kinderboekhandel Madelief ontzorgt!